Predmet podnikania

 • Montáž strojnotechnologických zariadení pre strojárstvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo
 • Veľkoobchod v oblasti strojárstva, plynárenstva, energetiky, strojných zariadení pre stavebníctvo, úpravníctvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo
 • Inžinierska a konzultačno poradenská činnosť v oblasti strojárstva, plynárenstva, energetiky, strojných zariadení pre stavebníctvo, úpravníctvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu vydaného osvedčenia
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu vydaného osvedčenia
 • Opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu vydaného osvedčenia
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových, plynových a elektrických
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
 • Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
 • Izolatérstvo
 • Zámočníctvo
 • Administratívne služby
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Výkon činnosti stavbyvedúceho v rozsahu vydaného osvedčenia
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Správa bytového a nebytového fondu
 • Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
 • Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
 • Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
 • Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
 • Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí